PRIVACYBELEID VAN AISPYER

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken voor de website beheerd door Aispyer (hierna "website" indien enkelvoudig, of "websites") en hoe de website beheerd door Aispyer de persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt die u op de website verstrekt, met het doel om te gebruiken Aispyer Service. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u deze informatie kunt openen, bijwerken en verwijderen.

Het gebruik van de website is mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens; Als een gebruiker echter via onze website Aispyer Service wil gebruiken, kan het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de gebruiker als betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of factuurgegevens van een betrokkene moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels van toepassing op Aispyer. Door middel van dit privacybeleid willen we het grote publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen (gebruikers) door middel van dit privacybeleid geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als controller heeft Aispyer tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen.

In dit privacybeleid betekent "Aispyer","wij","ons" en "onze" Aispyer.

DEFINITIES

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene / gebruiker"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van dat natuurlijke persoon.

Betrokkene / gebruiker is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke verantwoordelijke; een gebruiker van de Aispyer-software.

Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene / gebruiker zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Versleuteling is een beveiligingsmaatregel voor persoonlijke gegevens; als een vorm van cryptografie is het een proces waarbij persoonlijke gegevens worden omgezet in een gecodeerde en onbegrijpelijke versie, met behulp van coderingsalgoritmen en een coderingssleutel, en waarbij een decoderingssleutel of -code gebruikers in staat stelt deze opnieuw te decoderen.

Toestemming van de betrokkene / gebruiker is elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene / gebruiker waarmee hij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende actie, instemt met de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot hem of haar.

INFORMATIEVERZAMELING EN GEBRUIK

Iedereen heeft toegang tot onze website zonder dat zijn persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Het doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Aispyer en het verzamelen van informatie over u is als volgt (het "doel"):

 • • Uw intentie om onze Service te gebruiken;
 • • Opdat Aispyer de gebruiker de bestelde en gekochte Service kan leveren;
 • • NVoor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is, in overeenstemming met artikel 6.1.b van de AVG en de verzamelde gegevens zijn nodig opdat Aispyer de gebruiker kan identificeren en factureren en zijn bankkaartnummer in rekening kan brengen;
 • • Voor het verifiëren van uw identiteit en het verlenen van klantenservice en assistentie;

Analyseer uw gebruik van onze website en service om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we onze service en de gebruikerservaring kunnen verbeteren en gebruikers kunnen betrekken en behouden.

Aangezien u bereid bent om onze Service te gebruiken, moet u uw persoonlijke gegevens verstrekken (om een account te registreren en een software aan te schaffen),zodat u een gebruiker van Aispyer wordt.

Met dit doel verzamelen en verwerken we twee soorten informatie:(1) verzamelen (dat wil zeggen collectieve gegevens die betrekking hebben op een groep of categorie klanten) tracking- en websitegebruiksinformatie die we automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt, aangezien (1) de gebruikte browsertypes en -versies,(2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt,(3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers),(4) de subwebsites, (5) de datum en tijd van toegang tot de website,(6) de internetprovider van het toegangssysteem,(7) gegevens geleverd door Google Analytics, Facebook-pixels, Adwords-pixels, Google Tech Manger, Zendesk en Zopim-systemen, en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven,(2) de inhoud van onze website en de advertenties ervan te optimaliseren,(3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie te waarborgen. ,en (4) de wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafvervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseren we anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf te vergroten en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt (depersonalisatie),en (2) persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt met uw toestemming wanneer u plaatst een bestelling voor elk abonnement van Aispyer Software.

Houd er rekening mee dat u niet verplicht bent om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Als u ons echter uw naam en e-mailadres niet verstrekt, kunt u mogelijk geen account aanmaken om u aan te melden en Aispyer Software te kopen om onze Service te gebruiken.

PERSOONLIJKE GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK

We streven ernaar om te voldoen aan de AVG en het geïmplementeerde principe voor gegevensminimalisatie. Persoonlijke gegevens, zoals hierboven gedefinieerd, die we verzamelen, bestaan uit:

(i) volledige naam (voor- en achternaam),(ii) e-mailadres, waarmee de betrokkene de mogelijkheid krijgt om een account te registreren en gebruiker van onze Service te worden met als doel de Aispyer-software dienovereenkomstig te gebruiken,(iii) factuurgegevens, waaronder het volledige adres, de postcode, de stad, het land, het telefoonnummer (niet verplicht),(iv) betaalmethode (niet volledig creditcardnummer en vervaldatum),(v) IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene / gebruiker, en (vi) locatiegegevens - voor statistieken over de betrokkenheid van gebruikersgebieden.

De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze Diensten te voorkomen en, indien nodig, onderzoek naar gepleegde delicten mogelijk te maken.

Voor zover de opslag van deze gegevens nodig is om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte tot strafvervolging strekt.

De persoonlijke gegevens die door de betrokkene / gebruiker zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor zijn eigen doeleinden. De persoonlijke gegevens worden afzonderlijk opgeslagen in de Aispyer-database om identificatie van de betrokkene te voorkomen door gebruik te maken van depersonalisatiefuncties in overeenstemming met het GDPR-opslagbeperkingsprincipe.

We geven geen toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een derde partij (alleen onder uitzonderlijke omstandigheden zoals beschreven onder "Juridische zaken" hieronder). We beheren en onderhouden verschillende online beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens privé en beveiligd te houden.

Wanneer u Aispyer-software koopt, moet u de gebruikersinformatie invullen, die uw persoonlijke informatie moet bevatten als ID (voornaam, achternaam) en e-mail, die wordt verwerkt en opgeslagen door Aispyer.

U moet ook de factureringsinformatie en betalingsmethode invullen, die uw persoonlijke gegevens moet bevatten, die gedeeltelijk door Aispyer worden opgeslagen en door de betalingsproviders worden verwerkt.

Op basis van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij de registratie van een account, kunnen we u een welkomstmail sturen om uw login en wachtwoord te verifiëren.

U kunt uw account op onze website openen onder login en wachtwoord dat naar uw e-mail is verzonden. Al uw activiteiten in uw account zijn beveiligd met een wachtwoord en u moet alle nodige maatregelen nemen en nemen om de geheimhouding van uw wachtwoord te beschermen.

We zullen ook met u communiceren in antwoord op uw vragen over alle informatie of diensten die u aanvraagt.

Onze website bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres of e-mailadres. Als een gebruiker contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door deze gebruiker worden verzonden automatisch opgeslagen. We zullen met u communiceren via e-mail of een andere door u gekozen methode (inclusief maar niet beperkt tot telefonisch).

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:(a) uw browse-ervaring te verbeteren door de website te personaliseren en de service te verbeteren; (b) u per e-mail informatie sturen over de registratiestatus, wachtwoordverificatie, betalingsbevestiging; (c) u mededelingen sturen met betrekking tot uw gebruik van de Service, en (d) onze partners voorzien van statistische informatie over onze gebruikers via beveiligde kanalen in het kader van gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA).

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die verband houdt met de service. In dit opzicht moet u voor elke communicatie afzonderlijk toestemming geven in uw account. U kunt zich altijd afmelden (uitschrijven) voor communicatie in uw account.

Terwijl u onze Service gebruikt, kunt u in uw accountgegevens importeren die u van doelapparaten hebt verzameld. Al deze informatie wordt versleuteld opgeslagen op Aispyer-servers. Gedownloade informatie door een gebruiker naar zijn apparaat of browser is niet gecodeerd en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging ervan. We hebben geen directe relatie met iemand anders dan u, en om die reden bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u de juiste toestemming heeft om te verzamelen en informatie verwerken van een eigenaar van een doelapparaat.

Als u een computer op een openbare plaats gebruikt of een computer met anderen deelt, vergeet dan niet om uit te loggen / uit te loggen en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met het bezoeken van onze website en service om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle en het gebruik van elk wachtwoord dat u maakt.

SAMENGEVOEGDE INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDT VERZAMELD. KOEKJES. LOGBOEK BESTANDEN. PIXEL TAGS

We verzamelen en bewaren ook informatie die automatisch wordt gegenereerd terwijl u door onze website navigeert om uw ervaring op onze website te verbeteren door trackingtechnologieën te gebruiken als cookies (lees het cookiebeleid),logbestanden en pixeltags.

Terwijl u door onze website (s) navigeert, is informatie die we automatisch verzamelen informatie in "logbestanden" over de verbinding van uw apparaat met internet, de tijd die u op de website doorbrengt en de pagina's die tijdens elk bezoek aan de website worden bezocht. We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de website te beheren, gebruikersbewegingen op de website te volgen en brede statistische informatie te verzamelen voor gezamenlijk gebruik.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst voor archiveringsdoeleinden. Door te laten zien hoe en wanneer bezoekers de website gebruiken, helpen cookies ons bij het volgen van gebruikerstrends en -patronen. Ze voorkomen ook dat u uw voorkeuren opnieuw moet invoeren op bepaalde delen van de website waar u eerder voorkeursinformatie heeft ingevoerd. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Aispyer de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus permanent de instelling van cookies weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, niet allemaal functies van onze website zijn mogelijk volledig bruikbaar.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u deze mogelijk weigeren door uw browserinstellingen aan te passen om cookies te weigeren. Als u dit doet, kunnen we u mogelijk sommige van onze functionaliteiten, services of ondersteuning niet aanbieden. Als u onze website eerder hebt bezocht, moet u mogelijk ook bestaande cookies uit uw browser verwijderen.

Aispyer kan ook pixeltags (afbeeldingsbestanden met één pixel, ook bekend als transparante GIF's, clear GIF's of webbakens) gebruiken om toegang te krijgen tot cookies en om gebruikers te tellen die de website bezoeken of onze in HTML opgemaakte e-mailberichten openen.

VEILIGHEID

Wanneer u een account registreert, ontvangt u een e-mail met vermelding van een privésleutel of u kunt deze downloaden van uw account. Deze privésleutel wordt gebruikt voor het versleutelen van uw persoonlijke gegevens en voor het herstellen van de toegang tot uw gegevens als u uw wachtwoord kwijtraakt.

Privésleutel wordt gecodeerd opgeslagen op Aispyer-servers. In het geval van een actief account wordt de privésleutel bewaard voor een periode van een actief account.

De periode van deze privésleutelopslag is 1 (één) dag nadat u uw account op uw verzoek hebt verwijderd.

VERSLEUTELDE GEGEVENS

We hebben beveiligingshardware, software- en software-update- en netwerkscanprocedures ingevoerd die zijn ontworpen om de informatie (inclusief persoonsgegevens) onder onze controle te beschermen en te beveiligen en om algemeen aanvaarde industriestandaarden te volgen. We werken samen met externe serviceproviders en leveranciers die codering en authenticatie gebruiken om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Indien opgeslagen, bewaren we persoonlijke informatie op systemen achter firewalls die alleen toegankelijk zijn voor beperkt personeel, dat onder DPA valt.

We slaan persoonlijke gegevens van al onze gebruikers op een gecodeerde manier op. We gebruiken asymmetrische publiek-private sleutel cryptosysteem RSA met sleutelgrootte is 4096 bit (verder RSA) en symmetrisch sleutelalgoritme AES met sleutelgrootte is 256 bit (verder AES).

Asymmetrische publiek-private sleutel cryptosysteem RSA (sleutelgrootte is 4096 bit) gebruiken openbare encryptiesleutel en private decoderingssleutel. De openbare coderingssleutel wordt op een open manier in de database (DB) opgeslagen. De privé-decoderingssleutel wordt opgeslagen in DB gecodeerd met AES 256 met een sleutel die bestaat uit het wachtwoord en de geheime sleutel van de gebruiker. Het kan niet worden gedecodeerd zonder het wachtwoord en de geheime sleutel van de gebruiker.

De inloggegevens van de gebruiker zijn dat de login van de gebruiker is opgeslagen in DB. Het wachtwoord van de gebruiker wordt niet opgeslagen. We slaan alleen hash op van het wachtwoord dat is gegenereerd door de md5 hash-functie van wachtwoorden van gebruikers. We genereren een publiek-privaat sleutelpaar voor cryptosysteem RSA tijdens het aanmelden van de gebruiker. Dit publiek-private sleutelpaar is uniek voor elke gebruiker. Het sleutelpaar is opgeslagen in DB gecodeerd met AES 256.

Aanmeldingsproces:we gebruiken het wachtwoord van de gebruiker van het aanmeldingsformulier om de originele privésleutel van de gebruiker te decoderen.

Versleutelingsgegevens:we krijgen geopende gegevens van apparaten met behulp van een versleuteld https-protocol. We beginnen onmiddellijk met het coderingsproces van de gegevens op de server in het RAM zonder op de schijven van de server op te slaan. We hebben gegevens versleuteld met RSA met behulp van de openbare versleutelingssleutel van de gebruiker.

De gecodeerde gegevens worden opgeslagen op Aispyer-servers.

Decodering:we krijgen de persoonlijke sleutel van de gedecodeerde gebruiker. We ontcijferen de tekstgegevens van de gebruiker met behulp van de originele persoonlijke ontsleutelingssleutel van de gebruiker. We tonen deze informatie aan de gebruiker.

JURIDISCHE ZAKEN

Aispyer beschouwt uw gebruik van haar Service als privé. We kunnen echter uw persoonlijke informatie die is opgeslagen in uw account en / of op Aispyer-servers en databases openbaar maken om:

(1) Voldoen aan de wet of het juridische proces dat ons wordt aangeboden;

(2) Mogelijke schendingen van dit privacybeleid afdwingen en onderzoeken; inclusief gebruik van deze Service om deel te nemen aan of activiteiten te faciliteren die in strijd zijn met de wet;

(3) mogelijke frauduleuze activiteiten onderzoeken; of

(4) Bescherm de rechten, eigendommen of veiligheid van Aispyer, zijn werknemers, zijn klanten of het publiek.

In het geval van een controlewijziging van Aispyer (zoals overdracht van activa door een fusie, verkoop, cessie of liquidatie van de zakelijke entiteit, of een van haar eigendommen, activa of eigen vermogen) of, in geval van een directe of indirecte verkoop van een van zijn publicatie-eigendommen en / of zijn website (s),worden persoonlijke gegevens van gebruikers van de getroffen website (s) in ons bezit overgedragen aan de nieuwe eigenaar / opvolger. U wordt op de hoogte gesteld van een dergelijke transactie en heeft een mogelijkheid om uw wettelijke rechten onder de AVG uit te oefenen. U kunt uw persoonlijke gegevens altijd wijzigen of verwijderen of u afmelden door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven, of als de overnemende partij een nieuw privacybeleid met nieuwe contactgegevens plaatst, kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen of u afmelden door nieuwe instructies te volgen die zijn gepost.

We kunnen geaggregeerde informatie delen met derden, waaronder strategische partners, voor marketing- en promotiedoeleinden onder gesloten gegevensverwerkingsovereenkomsten, die de overdracht en verwerking van persoonlijke gegevens volgens de AVG beveiligen.

De verwerkingsverantwoordelijke kan ook persoonlijke gegevens van een betrokkene voor betalingsverwerkingsdoeleinden overdragen aan een of meer verwerkers (bijv. Een betalingsprovider onder DPA),die toe te schrijven is aan de verwerkingsverantwoordelijke en zonder welke een gebruiker de software niet zou kunnen kopen en gebruiken Aispyer Service.

Aangezien we technologische diensten van derden gebruiken voor het leveren van Diensten, kunnen we uw persoonlijke datum internationaal overdragen. Aanbieders van dergelijke technologische diensten mogen persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens het verstrekken van hun diensten als subverwerkers alleen verwerken onder DPA in overeenstemming met GDPR.

In het geval dat er een risico bestaat op ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onnodige vertraging mee aan de betrokkene. Aangezien de verwerkingsverantwoordelijke echter passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft geïmplementeerd, zoals versleuteling, en deze is toegepast op de persoonsgegevens die zijn getroffen door de inbreuk in verband met persoonsgegevens, is de verwerkingsverantwoordelijke niet verplicht om de betrokkene te communiceren.

De codering is echter nutteloos als het toegangswachtwoord of andere referenties zwak worden beschermd en opgeslagen door de betrokkene. In dit geval is de controller niet verantwoordelijk voor inbreuk op persoonsgegevens.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens dient de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging en, indien mogelijk, niet later dan 72 uur nadat hij er kennis van heeft gekregen, de inbreuk in verband met persoonsgegevens in kennis te stellen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

RECHTEN VAN HET ONDERWERP VAN GEGEVENS

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door Aispyer opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

b) Recht op toegang

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • • De doeleinden van de verwerking;
 • • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
 • • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • • Waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • • Het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 • • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • • Waar de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22,leden 1 en 4,van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6,lid 1,onder a),van de AVG, of artikel 9,lid 2,onder a),van de AVG, en indien er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21,lid 1,van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21,lid 2,van de AVG.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8,lid 1,van de AVG,

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door Aispyer opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te beperken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21,lid 1,van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke die van de betrokkene overschrijven.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de persoonsgegevens die hem of haar zijn verstrekt en die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van artikel 6 (1) van de GDPR of punt (a) van artikel 9 (2) van de GDPR, of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6 (1) van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde betekent, zolang de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of voor de uitoefening van het officiële gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20,lid 1,van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien technisch haalbaar en wanneer dit niet het geval is de rechten en vrijheden van anderen nadelig beïnvloeden.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op punt e) of f) ) van artikel 6,lid 1,van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, dat voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt, zolang het besluit (1) is niet nodig voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) is niet toegestaan door de Unie of de lidstaat wet waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) is niet gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door Aispyer opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zijn toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen, zoals aangegeven aan het einde van dit privacybeleid. We zullen er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

PRIVACY VAN KINDEREN

Levering van onze dienst is over het algemeen niet gericht op kinderen. Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar.

Aispyer handelt in overeenstemming met COPPA. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen en minderjarigen. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om ons privacybeleid te handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit zonder hun toestemming informatie op onze website te verstrekken.

Onze website en service is niet gericht op en we verzamelen ook niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar. Als we daadwerkelijk weten dat we persoonlijke gegevens van een kind hebben verzameld, zullen we voldoen aan de industrierichtlijnen en toepasselijke wetten en zullen we deze onmiddellijk te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren.

We verzamelen geen informatie die je hebt verzameld van het doelapparaat van het kind. Al deze informatie is versleuteld.

GEGEVENSVERWERKING OP JE NAAM:AISPYER ALS GEGEVENSVERWERKER

Doelapparaatgegevens. Door zich te registreren voor een Aispyer-account, begint de service met het verzamelen van gegevens van een doelapparaat dat aan het account is gekoppeld, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens over u, een doelapparaatgebruiker (s) of derden ("gebruikersgegevens",inclusief informatie over een doelapparaat, websites en apps die worden gebruikt, contacten, verbindingen, betalingen, berichten en andere communicatie, geplaatste en ontvangen inhoud, enz.). Overeenkomstig van toepassing privacywet, voor zover van toepassing op de Service, bent u de gegevensbeheerder van deze doelapparaatgegevens en benoemt u ons als gegevensverwerker van dergelijke gegevens met het doel Aispyer Service te verlenen.

Uw gebruik van doelapparaatgegevens. Als gegevensbeheerder garandeert u dat u de juiste autoriteit heeft om de doelapparaatgegevens te verzamelen en te verwerken en stemt u ermee in de doelapparaatgegevens te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, en alleen voor de expliciete doeleinden van de Services. U zult geen persoonlijke gegevens verstrekken aan de Services met betrekking tot personen die dergelijke verwerking niet hebben geautoriseerd. Door de Services, kunt u ook toegang krijgen tot een kopie van de Doelapparaatgegevens die namens u door ons zijn verzameld. U zult de vertrouwelijkheid van alle toegankelijke doelapparaatgegevens beschermen en toegang door of openbaarmaking aan een onbevoegde derde persoon voorkomen. U informeert ons binnen 24 uur over elk probleem dat zich voordoet in verband met het beheer van uw account en / of doelapparaatgegevens. U bent verantwoordelijk voor elk illegaal gebruik van de gegevens van andere personen (al dan niet persoonlijk) via de Service op een doelapparaat, inclusief elk gebruik dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en / of in strijd is met dit Privacybeleid.

Verplichtingen van de gegevensverwerker. Voor zover wij gegevensverwerker zijn namens u, zullen wij (a) passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om alle doelapparaatgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige toegang, verlies, vernietiging, diefstal, gebruik of openbaarmaking; (b) de toegang tot Doelapparaatgegevens alleen beperken tot die werknemers die deze moeten kennen om de Processor in staat te stellen de Services uit te voeren; (c) de doelapparaatgegevens alleen verwerken als gespecificeerd door dit beleid en in overeenstemming met uw instructies, en (d) de doelapparaatgegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan die welke verband houden met de uitvoering van de services of volgens uw schriftelijke instructies. Bij het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst door middel van uitschrijving, of op uw verzoek, zullen we elk gebruik van de gegevens van derden staken en zullen we het vernietigen of aan u teruggeven, behalve zoals hierboven voorzien met betrekking tot back-upgegevens en beëindiging. We zullen Target Device Data niet bekendmaken aan derden zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming of op grond van een gerechtelijk of administratief bevel.

WWaranties. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het account en de verwerking van persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld, waaronder onder meer het verzamelen, opslaan en analyseren van persoonlijke gegevens vanaf een doelapparaat. Aispyer gebruikt automatisch de configuratie en de instructies die u hebt gegeven en u bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van uw account.

U garandeert, als degene die verantwoordelijk is voor doelapparaatgegevens die wij namens u als gegevensverwerker verwerken, dat (a) u elke gebruiker (s) die 18 jaar of ouder zijn, heeft geïnformeerd dat de apparaten die door hen worden gebruikt Aispyer-software bevatten en toestemming hebben verkregen van dergelijke gebruiker (s) voor dit soort activiteiten, zoals voorzien in ons Privacybeleid, en (b) u voldoet aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de monitoring- en controlesoftware. U gaat er volledig mee akkoord voldoen aan dit privacybeleid.

Vergoeding. U stemt ermee in om ons te vrijwaren en vrij te houden van alle claims, schade en verliezen die we kunnen lijden met betrekking tot of voortvloeiend uit de verwerking van doelapparaatgegevens en andere persoonlijke gegevens van derden die tijdens het gebruik en de levering van de service aan onze systemen zijn verstrekt. .

PERIODE WAAROP DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode en wanneer we geen persoonlijke gegevens meer nodig hebben, verwijderen of vernietigen we deze routinematig en veilig, zolang het niet langer nodig is voor het doel.

ROUTINE WISSEN EN BLOKKEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de dienstverlening te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen behoudens.

Aispyer bewaart en verwerkt geen persoonsgegevens van een betrokkene voor meer dan nodig is om het doel van de dienstverlening te bereiken. In het geval van conflictsituaties die aan de gang zijn, kan Aispyer persoonlijke gegevens echter voor een periode van 180 dagen of langer opslaan als de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking door de Unie of de lidstaat vereist wet waaraan de de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen aan een verlopen account of indien de betrokkene verzocht heeft om zijn persoonsgegevens te verwijderen. Na het verstrijken van deze periode of eerder, als een conflictsituatie is opgelost, worden alle persoonlijke gegevens en informatie verzameld van een doelapparaat verwijderd.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS

We bewaren over het algemeen alle logs en informatie die van een doelapparaat zijn gedownload op identificeerbare basis gedurende 3 maanden, voor het verstrekken van ons jaarlijkse gedragsrapport.

Houd er rekening mee dat alle logs en informatie die is gedownload van een doelapparaat met gebruik van de Aispyer-software die is opgeslagen in de Aispyer-database van meer dan 3 maanden, automatisch worden verwijderd om veiligheidsredenen door u hiervan op de hoogte te stellen. Logboeken kunnen door de gebruiker worden gedownload vóór de hierboven bepaalde termijn voor verdere opslag, mocht dat nodig zijn.

We bewaren niet alle gedownloade informatie van een doelapparaat op onze servers in het geval van een actief account voor meer dan 3 (drie) maanden. Na het verstrijken van deze periode wordt alle informatie verwijderd. In het geval van verlopen accounts wordt alle gedownloade informatie van een doelapparaat binnen 1 (één) maand verwijderd.

Bovendien kunt u via het account op elk moment alle opgeslagen historische gegevens verwijderen. Deze gegevens zijn niet langer toegankelijk en worden bij de volgende back-up volledig verwijderd uit onze systemen, behalve zoals hieronder aangegeven.

Als u alle logs en informatie die u van een doelapparaat in uw account hebt gedownload wilt verwijderen, verwijder dan Aispyer van uw apparaat (en) en stuur een e-mail naar contact@aispyer.com (of klik op de knop "Mijn account verwijderen" in jouw rekening). Uw account wordt binnen 30 dagen of eerder permanent verwijderd van onze actieve systemen, servers en back-ups. Door uw account te verwijderen, worden al uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van de factuurgegevens, voor naleving van een de wettelijke verplichting die verwerking door de wetgeving van de Unie of de lidstaat vereist waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en de verzamelde informatie van een doelapparaat zal ook worden verwijderd.

HOE KAN IK MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE AFMELDEN OF WIJZIGEN?

Om u af te melden voor verdere e-mailcommunicatie van ons, klikt u gewoon op de knop Afmelden in de e-mail of neemt u contact met ons op volgens de instructies aan het einde van dit privacybeleid. Het kan tot 10 (tien) werkdagen duren om te verzekeren dat aan uw verzoek wordt voldaan.

Om uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt te wijzigen, neemt u contact met ons op volgens de instructies aan het einde van dit privacybeleid.

WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen en wijzigingen in het privacybeleid op de website plaatsen, dus bekijk het regelmatig. We geven hieronder de datum van de huidige versie van dit privacybeleid aan, zodat u weet wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Wijzigingen in dit privacybeleid hebben mogelijk geen invloed op uw persoonlijke gegevens die we eerder van u hebben verzameld of na dergelijke wijzigingen.

Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

TOEPASSELIJK RECHT

Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om een claim of geschil te beslechten dat zou kunnen voortvloeien uit of in verband met dit privacybeleid.

Degenen die toegang hebben tot de website vanaf locaties buiten de Verenigde Staten en de Europese Unie, zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

NEEM CONTACT OP

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze database wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via e-mail:contact@aispyer.com en voeg alleen de woorden "Re:Privacybeleid" in in de onderwerpregel van de e-mail.

e-mail:contact@aispyer.com

De meest veilige en betrouwbare gsm-tracker voor Android

Disclaimer:

AiSpyer MAG ALLEEN VOOR LEGALE ACTIVITEITEN GEBRUIKT WORDEN. Het is een bewakingssoftware voor smartphones en tablets, die alleen mag door ouders worden gebruikt voor toezicht op hun kinderen, door werkgevers om hun eigen apparaten waarop werknemers werken te controleren en op een apparaat dat eigendom van jou is en met toestemming van de eigenaar van een apparaat.

Het nalaten hiervan zal waarschijnlijk leiden tot overtreding van de toepasselijke wetgeving, wat kan leiden tot hoge geldboetes en strafrechtelijke sancties, die aan de overtreder kunnen worden opgelegd. Jij dient met betrekking tot de wettigheid van het gebruik van de app op de manier zoals jij van plan bent om het gaan te gebruiken jouw eigen juridisch adviseur te raadplegen. Je moet dit doen voordat je je aanmeldt, downloadt, installeert en het gebruikt. Aispyer kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een gebruiker ervoor kiest om een apparaat te controleren waarvan de gebruiker niet weet dat het wordt gecontroleerd. Aispyer kan ook geen juridisch advies over het gebruik van de software geven.


Copyright © 2021 , AiSpyer Studio. All rights reserved.